„500+” i „300+” dla obcokrajowców

10 lipca odbyła się konsultacja z przedstawicielami Żorskiego MOPSu (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) – kierownikiem działu świadczeń rodzinnych Agnieszką Krzak i zastępcą kierownika Darią Szczepanek – na temat świadczeń rodzinnych „500+” i „300 +” dla żorskich obcokrajowców.

Przedstawicielki żorskiego MOPSu wyjaśniły obecnym na spotkaniu migrantom ekonomicznym, że niezbędnym warunkiem do otrzymania takich świadczeń jest karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Wniosek o „500+” i „300 +” mogą również złożyć ojcowie dzieci, którym się należy takie świadczenia, – od 1 lipca w formie elektronicznej (np. poprzez bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia – w formie papierowej bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Rynek, 9, pok. 105), termin składania wniosków – do 30 września 2019 roku.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze „500+” przysługuje na każde dziecko do 18 lat, zamieszkujące w Polsce, bez względu na dochód rodziny, i wypłaca się co miesiąc; świadczenie „Dobry start” („300+”) – jednorazowo w roku szkolnym 2019-2020 na każde dziecko w wieku szkolnym (również uczniom szkół policealnych) do ukończenia przez niego 20 roku życia (dla osób niepełnosprawnych – do 24 roku).


Back to top