Asystent Międzykulturowy wspiera nowych mieszkańców miasta z Ukrainy i Europy Wschodniej

W marcu bieżącego roku w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych powstał punkt informacyjny dla cudzoziemców przyjeżdżających i chcących zamieszkać oraz pracować zawodowo w naszym mieście. Konsultacje dla przyjezdnych prowadzi Asystent Międzykulturowy Pani Alla Ożyjewska-Brożyna, żorzanka pochodzenia ukraińskiego, lektorka języka polskiego jako obcego, tłumaczka oraz koordynatorka projektów integracyjnych.

Decyzja o utworzeniu punktu przy ŻCOP została podjęta przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę po przeprowadzeniu w Żorach jesienią 2020 roku pilotażowego projektu „Asystent Międzykulturowy – wsparciem dla żorzan”, zrealizowanego przez stowarzyszenie Żorska Strefa Przedsiębiorczości, a będącego odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie zgłoszone przez przedstawicieli instytucji miejskich mających styczność z przyjezdnymi oraz przez też samych cudzoziemców.

Jesteśmy przekonani, że tworzenie sprzyjającej polityki migracyjnej w mieście, między innymi poprzez wsparcie przez Asystenta Międzykulturowego komunikacji przedstawicieli instytucji miejskich z cudzoziemcami  przyczyni się do właściwego włączenia społecznego i łatwiejszej asymilacji nowych mieszkańców Żor – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Do głównych zadań Asystenta Międzykulturowego należą:

  • przeprowadzenie konsultacji dla obcokrajowców, osób przyjezdnych, mających problem  z porozumiewaniem się w języku polskim, oraz osób zainteresowanych współpracą, nawiązaniem kontaktu i zatrudnieniem pracowników z-za granicy bezpośrednio na firmę;
  • kontaktowanie się z urzędami oraz instytucjami miejskimi w celu pozyskania informacji dot. pytań cudzoziemców oraz osób, mających problemy z porozumiewaniem się w języku polskim;
  • pomoc obcokrajowcom w wypełnieniu dokumentów urzędowych, CV w języku polskim etc.;
  • towarzyszenie żorskim cudzoziemcom w urzędach oraz instytucjach miejskich, szkołach, przedszkolach, przychodniach, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych wraz z tłumaczeniem ustnym;
  • wsparcie adaptacyjne oraz informacyjne rodziców oraz dzieci cudzoziemskich w żorskich szkołach, kontakt z dyrekcją szkół;
  • informowanie o integracyjnych inicjatywach na rzecz migrantów w mieście Żory i okolicy;
  • tłumaczenie krótkich komunikatów informacyjnych, przekazanych przez Urząd Miasta oraz instytucje miejskie, skierowanych w tym do cudzoziemców.
  • wsparcie we włączeniu społecznym cudzoziemców.

Punkt konsultacyjny mieści się w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych na os. Sikorskiego 52, w Żorach.

Ze względu na specyfikę działania Asystenta Międzykulturowego, która wymaga niestacjonarnego charakteru i pracy w terenie, preferowany jest w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny w celu dalszego załatwienia sprawy tel. 530 330 219 (rozmowa w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim), e-mail: asystent.miedzykulturowy@cop.zory.pl

Źródło: Oficjalny Serwis Miasta Żory

Grafika oraz zdjęcia: ŻCOP

Back to top