Autor: Alla Ożyjewska-Brożyna

Umowa wolontariatu dla obcokrajowca bez prawa do pracy

Obcokrajowcy aktywnie angażują się w działania charytatywne – szyją maseczki ochronne, gotują obiady dla strażaków. Gdy zachodzi o podpisanie umów na wolontariat, wynika logiczne pytanie: czy może osoba, która ubiega się o kartę pobytu... >>>

10 procent żorzan to Ukraińcy wg ZUS

Według danych ZUS za sierpień 2019, w Żorach mieszka 5,762 tys. obywateli Ukrainy, co stanowi prawie 10% żorzan  (58, 640 tys. – 2018 r) . Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi rejestr wszystkich osób ubezpieczonych, w tym pracujących i... >>>

Back to top