Ważne telefony

Policja (tel. 112 – numer alarmowy w jakiejkolwiek sytuacji)
Żory, ul. Wodzisławska 3, tel. 32 47 88 200
tel. 997 (bezpośrednio)

Straż Pożarna (tel. 112)
Żory, ul. Ogniowa 10, tel. 32 43 45 438
tel. 998 (bezpośrednio)

Pogotowie Ratunkowe (tel. 112)
Żory, ul. Dąbrowskiego 20, tel. 32 43 41 240
tel. 999 (bezpośrednio)

Pogotowie Energetyczne
tel. 32 42 36 551; 32 30 32 783
tel. 991

Pogotowie Gazowe
tel. 32 43 43 718
tel. 992

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
Żory, ul. Wodociągowa 10, tel. 32 43 41 915

Telefon Zaufania (Żory)
tel. 800 268 194; 32 43 57 070

Urząd miasta Żory

Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

tel. 32 43 48 200
fax: 32 43 51 215

ul. Rynek 9 
44-240 Żory

tel. 32 43 48 100

Miejski ośrodek pomocy społecznej

ul. Księcia Przemysława 2 44-240 Żory
tel. 32 4342412, 32 4343713

mops@mops.zory.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

ul. Osińska 48, 44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
sekretariat@pup.zory.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory

Telefony: +48 (32) 434 24 36, +48 (32) 434 19 93

mok@mok.zory.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wolności 36A, 44-240 Żory
 

os. Pawlikowskiego PU-13, 44-240 Żory

tel. 32 43 44 584, 43 43 197
 mbp@mbpzory.pl

Miejski Żłobek w  Żorach

osiedle Wł. Sikorskiego, 44-240 Żory

Tel. +48 32 43 52 580

zlobek_zory@interia.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Odział ZUS Rybnik
44-200 Rybnik
ul. Reymonta 2
Tel.: (32) 422-26-00
 
3 Maja 29, 44-200 Rybnik
Tel. 32 429 49 95
 
Back to top