Mieszkania miejskie w Żorach: możliwości dla cudzoziemców

Jak informuje Zarząd Budynków Miejskich w Żorach (ZBM), istnieje 2 możliwości wynajęcia mieszkania od miasta: najem socjalny i pełno czynszowy oraz w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”.

W pierwszym przypadku trzeba złożyć wniosek do ZBM do 31 sierpnia, po czym w IV kwartale on będzie oceniony przez komisję mieszkaniową i w pozytywnym przypadku umieszczony na liście oczekujących (obecnie okres oczekiwania wynosi do 3 lat).

Żeby pretendować na mieszkanie socjalne z niskimi opłatami, trzeba spełnić 2 kryteria: dochodowy (dochód nie powinien przekraczać 1020-1320 zł na osobę) oraz powierzchni (8-12 m2 na osobę).

A więc, jeśli obecnie wynajmujecie mieszkanie, w którym na 1 osobę przypada ponad 8 m2 (w przypadku rodziny z kilku osób), to nie spełniacie kryteria powierzchni. To znaczy, że stać was na taki wynajem i mieszkanie od miasta wam się nie należy.

Warto dodać, że oprócz długiego okresu oczekiwania, mieszkania socjalne najczęściej się mieszczą w oddalonych dzielnicach miasta (np. os. Gwarków) oraz są o obniżonym standarcie. Umowę najmu socjalnego lokalu zawiera się na czas określony.

– Złożyłam wniosek w zeszłym roku na mieszkanie socjalne, bo nasze obecne warunki mieszkaniowe nie są dobre, – mówi Ukrainka Angelika D., która razem z mężem i synem cisnie się  w starym domu z rodzicami. – Teraz сzekamy na ocenę komisji mieszkaniowej. Najpierw mówili, że nie mamy stałego pobuty, ale napisałam oświadczenie, że mieszkamy w Żorach prawie 5 lat, mamy już nie pierwszą kartę czasowego pobytu i będziemy się starać o status rezydenta długoterminowego… Wiem, że na te mieszkanie się czeka 3 lata, może być na okolicy miasta. Ale lepiej tak, niż na wynajmie u właściciela lub z rodzicami.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku programu „Z przyszłością w Żorach”, gdzie trzeba zadeklarować dość wysokie dochody, żeby móc zapłacić czynsz. Kilka nowych apartamentowców są wybudowane na os. Pawlikowskiego (ul. Orla, Sokola, Jastrzębska oraz Armii Krajowej). Mieszkanie można będzie wykupić po 2 latach wynajmu lub wynajmować bezterminowo.

Wg informacji na stronie ZBM, o takie mieszkanie może ubiegać każdy, kto wykaże się zdolnością finansową do jego utrzymania. Jednak dostaliśmy informację, że cudzoziemcy otrzymują odmowę ze względu na brak karty stałego pobytu. Poprosiliśmy o komentarz przedstawiciela instytucji.

– O mieszkanie w programie „Z przyszłością w Żorach” może ubiegać się każdy. Mieszkania w programie są przydzielane wszystkim osobom, które wykażą się zdolnością finansową do utrzymania mieszkania. Nie ma tu żadnych innych wymagań, – mówi pracownik ZBM Izabela Piontek. – Z kolei, ubiegając się o mieszkanie na zasadach określonych uchwałą RM nr 159, każdy może wniosek złożyć, ale aby był ona rozpatrzony pozytywnie, należy spełnić szereg wymagań. W przypadku obcokrajowca, który przebywa na terenie Polski na karcie czasowego pobytu, nie ma pewności, czy w konsekwencji otrzyma kartę stałego pobytu, zatem stanowi to sporą barierę w procesie opiniowania wniosków.

O programie „Z przyszłością w Żorach” w pytaniach i odpowiedziach

Kontakty ZBM: 32 43 56 464, lokalowy@zbmzory.pl, al. Wojska Polskiego 4A.

Back to top