Powstała żorska „Mapa zainteresowań”

W ramach projektu „Akcja ADAPTACJA!” *, skierowanego do rodzin cudzoziemskich z dziećmi, powstał ukraińsko-polski informator „Mapa zainteresowań/Карта інтересів” o pozaszkolnych formach edukacji oraz zajęć sportowych w Żorach.

– Obecnie w żorskich szkołach i przedszkolach uczy się ponad 80 dzieci cudzoziemskich, są jeszcze repatrianci oraz reemigranci, mający problemy z językiem polskim oraz adaptacją w lokalnym społeczeństwie. Uważam, że ujawnienie predyspozycji i uzdolnień u dzieci oraz aktywne zaangażowanie w pozaszkolne formy zajęć edukacyjnych i sportowych jest bardzo ważne w procesie asymilacji czy integracji, – mówi autorka informatora, asystentka międzykulturowa Alla Brożyna.

Oprócz zaktualizowanej oferty zajęć edukacyjnych i sportowych  w Żorach (również w języku polskim!), w tym w kształcie miejskiej mapy, czytelnicy mogą zapoznać się z krótką historią Żor, polskim systemem edukacji, za pomocą testu ujawnić predyspozycję dzieci, dowiedzieć się o wsparciu Asystenta międzykulturowego oraz obejrzeć foto relację z letnich zajęć adaptacyjnych dla rodzin cudzoziemskich.

Informator jest bezpłatny i dostępny do pobrania w formie elektronicznej

POBIERZ INFORMATOR „MAPA ZAINTERESOWAŃ/КАРТА ІНТЕРЕСІВ”

 

* Informator jako element inicjatywy Akcja ADAPTACJA! jest realizowany w ramach programu Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych «Kolej na zmianę» – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Back to top