Экстренные службы

Полиция — Policja (tel. 112 – экстренный номер в любой ситуации)
Żory, ul. Wodzisławska 3, tel. 32 47 88 200
тел. 997 (прямой)

Пожарная охрана — Straż Pożarna (тел. 112)
Żory, ul. Ogniowa 10, tel. 32 43 45 438
тел. 998 (прямой)

Скорая помощь — Pogotowie Ratunkowe (тел. 112)
Żory, ul. Dąbrowskiego 20, tel. 32 43 41 240
тел. 999 (прямой)

Аварийная служба Электрические сети — Pogotowie Energetyczne
тел. 32 42 36 551; 32 30 32 783
тел. 991 (прямой)

Газовая служба — Pogotowie Gazowe 
тел. 32 43 43 718
tel. 992 (прямой)

Аварийная служба по канализации и водоканалу — Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
Żory, ul. Wodociągowa 10, тел. 32 43 41 915

Телефон доверия (Żory)
тел. 800 268 194; 32 43 57 070

Городской совет города Жоры — Urząd miasta Żory

Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory, тел. 32 43 48 200
ul. Rynek 9
44-240 Żory, тел. 32 43 48 100

Городской центр социальной помощи — Miejski ośrodek pomocy społecznej

ul. Księcia Przemysława 2 44-240 Żory
тел. 32 4342412, 32 4343713

mops@mops.zory.pl

Повятовый Центр занятости — Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

ul. Osińska 48, 44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
sekretariat@pup.zory.pl

Городской центр культуры — Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory

Telefony: +48 (32) 434 24 36, +48 (32) 434 19 93

mok@mok.zory.pl

Городской центр спорта и рекреации — Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wolności 36A, 44-240 Żory

os. Pawlikowskiego PU-13, 44-240 Żory

tel. 32 43 44 584, 43 43 197
 mbp@mbpzory.pl

Городские ясли — Miejski Żłobek w  Żorach

osiedle Wł. Sikorskiego, 44-240 Żory

тел. +48 32 43 52 580

zlobek_zory@interia.pl

Фонд социального страхования — Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Odział ZUS Rybnik
44-200 Rybnik
ul. Reymonta 2
тел.: (32) 422-26-00
3 Maja 29, 44-200 Rybnik
тел. 32 429 49 95
Back to top