Umowa wolontariatu dla obcokrajowca bez prawa do pracy

Obcokrajowcy aktywnie angażują się w działania charytatywne – szyją maseczki ochronne, gotują obiady dla strażaków. Gdy zachodzi o podpisanie umów na wolontariat, wynika logiczne pytanie: czy może osoba, która ubiega się o kartę pobytu na podstawie łączenia z rodziną, ale obecnie nie ma prawa do pracy, może podpisywać takie umowy? Poprosiliśmy o komentarz ekspertów – prawnika i specjalisty Urzędu ds. cudzoziemców.

Patrycja Mickiewicz, radca prawny Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

– Uważam, że oddzielnie trzeba analizować dwa stany faktyczne:

  1. MOIM GŁÓWNYM/WYŁĄCZNYM CELEM POBYTU W POLSCE JEST WOLONTARIAT

Ustawa o cudzoziemcach definiuje wolontariusza jako cudzoziemca, który ochotniczo i bez wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu kosztów lub kieszonkowego, wykonuje świadczenia w ramach udziału w programie wolontariatu europejskiego (art. 3 pkt 22a). A zatem żeby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariuszy to moim głównym celem pobytu w Polsce musi być wolontariat europejski (tzn. nie mam innego celu pobytu, przyjeżdżam do Polski wyłącznie w celu wolontariatu europejskiego).

  1. WOLONTARIAT NIE JEST MOIM CELEM POBYTU W POLSCE/TO DODATKOWA AKTYWNOŚĆ

Jeżeli realizuję cel, dla którego wydane mi zostało zezwolenie pobytowe/wiza a dodatkowo angażuję się społecznie jako wolontariusz to jest to zgodne z prawem.

Ponieważ w tym przypadku wolontariat nie jest pracą w rozumieniu Ustawy o cudzoziemcach, która w zakresie definicji wykonywania pracy odsyła do Ustawy o promocji zatrudnienia (art. 3 pkt 23), a osoba dodatkowo angażuje się w działania charytatywne,  poza celem pobytu, to taka aktywnośc jest dozwolona.

Odpowiedź mailowa od Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców [legalizacjapobytu@udsc.gov.pl]

Dziękujemy za Pani zapytanie i zainteresowanie kontaktem mailowym. W odpowiedzi przedstawiamy, że przepisy nie przewidują przeszkód w zawarciu takiej umowy, innymi słowy zawarcie takiej umowy jest dopuszczalne.

 

Wolontariat podczas pandemii 

Ukrainka zakochana w  Żorach

Back to top